Suzanne Kouwenhoven

Makkelijker keuzes maken? Kies congruent!

Ken je dat gevoel dat je een hele belangrijke keuze moet maken maar je wordt overrompeld door twijfel? Wat maakt een keuze maken nu zo lastig voor heel veel mensen? En hoe kun je ermee omgaan?

Inhoudsopgave

Waarom is kiezen soms zo moeilijk?

Wat een keuze maken zo lastig maakt, is niet de twijfel of de emoties die er bij komen kijken. Het is de neiging om buiten onszelf te keren en ons laten te verleiden door externe factoren waarop wij onze keuze denken te moeten baseren.

Extern gericht kiezen

Wanneer jij een keuze moet maken sta jij altijd ergens. Op een bepaald vertrekpunt in jouw leven, binnen een bepaalde situatie. Voor jou liggen de keuze mogelijkheden. Wij mensen zijn geneigd om al onze aandacht naar de keuze mogelijkheden uit te laten gaan. En naar het maken van de keuze.

Vaak is ons geleerd om te kijken naar de keuze mogelijkheden en de voordelen en nadelen van de keuze mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Een kosten-baten analyse te maken.

Hoe nuttig dat deze methode ook lijkt, het is een rationele manier om een afweging te maken. Deze methode vindt zijn grondslag immers in de economie. Wij denken zelfs vaak dat we hetzelfde terug moeten krijgen als dat we ergens in hebben geïnvesteerd.

Als dit de eerste stap is bij het maken van een keuze dan zorgt dit voor onrust en verwarring. Al jouw energie gaat op dat moment namelijk naar externe factoren die vaak veranderlijk zijn en waar je weinig invloed op hebt. Zoals: wat zijn de voor- en nadelen, wat vindt mijn collega ervan, is dit het geschikte moment, krijg ik er wel hetzelfde voor terug, etc.

Mijn idee: draai het om en kies congruent en intern gericht.

Wat vind je binnen in jezelf dan waar je die keuze op baseert?

Intern gericht kiezen

Deze vraag brengt mij op het volgende onderdeel van deze blog. Want wat je beter kunt doen als je voor een moeilijke keuze staat is: naar binnen keren.

Dus in plaats van dat je naar buiten keert om een keuze te maken en jij je laat beïnvloeden en verleiden door de keuze mogelijkheden: keer naar binnen en maak op basis van die informatie een keuze.

Het voordeel van naar binnen keren is dat jij jouw energie richt en er dus veel minder energieverlies optreedt. Geen verwarring en geen twijfel meer.

Kies Congruent!

Jouw persoonlijke waarden of kernwaarden

In het Engels noemen ze kernwaarden core values. Die zaken die jij vanuit de kern belangrijk vindt. Waar jij waarde aan toekent. Waar jij van binnenuit door bewogen wordt.

Kernwaarden zijn zo krachtig omdat zij iets bewegen in jou. Dat maakt kernwaarden tot een ongelofelijk krachtige motor en drijfveer om actie te ondernemen en keuzes te maken. Kernwaarden zou jij daarom ook kunnen zien als vertrekpunten van waaruit jij keuzes kunt maken en veranderen. Als je dat wilt natuurlijk ;-).

Gebruik jouw persoonlijke kernwaarden als vertrekpunt om keuzes te maken.

Jouw kernwaarden kennen is een van de belangrijkste dingen waar het gaat om persoonlijke ontwikkeling en de weg naar een betekenisvol en succesvol leven.

Hoe meer de keuze die jij maakt in overeenstemming is met jouw kernwaarden:

  • hoe beter het zal voelen
  • hoe makkelijker jij actie kunt ondernemen
  • hoe beter jij de consequenties van de keuze kunt aanvaarden

Dit komt omdat jij bewust een keuze hebt gemaakt die het meest in overeenstemming is met datgene wat jij werkelijk belangrijk vindt op dit moment in jouw leven. Dit zorgt voor meer betekenis en meer succes.

Kies congruent model

Dus wat je eigenlijk nodig hebt voor het maken van een keuze is:

  • Weten wat jouw kernwaarden zijn en wat is belangrijk voor jou in jouw leven op dit moment
  • Een keuze maken die het meest in overeenstemming is met jouw kernwaarde (n)

Als ik dit in de vorm van een model giet dan ziet dat er als volgt uit:

Keuzes maken

Je staat voor het maken van een keuze.

Op deze positie sta je met een bepaalde kernwaarde (X)

Dit is jouw vertrekpunt (X)

De keuze mogelijkheden liggen voor jou (A, B)

Jij maakt deze keuze die het beste past bij jouw kernwaarde.

Let op!

Je maakt de keuze die het meest in overeenstemming is met jouw persoonlijke kernwaarde. Dit betekent dus niet dat de keuze ideaal of perfect is.

Als ik een voorbeeld invul dan kan het er als volgt uitzien:

Na het eten moet de afwas gedaan worden. Voordat de kinderen naar bed moeten heb je nog 30 minuten de tijd. “Verbintenis met de kinderen” is een persoonlijke kernwaarde van jou (X) -> jij kunt nu gaan afwassen (A) of gaan spelen met de kinderen (B)-> op dit moment past wachten met de afwas en gaan spelen met de kinderen het beste (B)->dan ga je nu met de kinderen spelen en doe je de afwas later (congruente keuze)

Zoals je ziet kun je het model toepassen op de kleinere, alledaagse keuzes. Deze kleine keuzes samen kunnen namelijk ook een grote impact hebben op jouw leven, omdat zij betekenisvol zijn.

Grote keuzes maken

Natuurlijk kun je dit voorbeeld ook op grotere keuzes toepassen! Keuzes die op zichzelf impactvol & transformationeel zijn. Zoals het opzeggen van jouw baan in loondienst en als zelfstandige gaan werken.

Bij het maken van een grote keuze zijn vaak meerdere kernwaarden van toepassing. Op dat moment is het zaak dat jij die kernwaarden kritisch bekijkt. En vervolgens een keuze maakt.

Als het jou lukt om jouw acties en keuzes op het gebied van werk, sport, relaties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat jij belangrijk vindt, dan draagt dit bij aan het ervaren van betekenis. Volgens mij zul jij dan snel het gevoel hebben dat “het klopt” wat je doet.

Wanneer jij steeds vaker congruent kiest, dan wordt het positieve effect ervan ook steeds groter. Dit komt omdat je vaker het gevoel zult hebben dat het klopt wat je doet. Hiermee kan jouw zelfvertrouwen groeien.

Oefen daarom zoveel mogelijk met de kleinere alledaagse keuzes. Zoals het doen van de afwas of spelen met de kinderen. Vervolgens kun je het congruent kiezen ook makkelijker toepassen op grotere keuzes.

Het belang van het maken van een keuze

Als het goed is weet jij nu hoe jij makkelijker een keuze kunt maken. Congruente keuzes maken draagt niet alleen bij aan het ervaren van betekenis, maar ook aan het creëren van succes.

Wanneer je voor een belangrijke keuze staat is het belangrijk DAT je een keuze maakt. En daarbij vertrekt vanuit jouw persoonlijke kernwaarden. Niet kiezen en blijven twijfelen zorgt voor onrust en energieverlies. Dat staat in de weg van succes. Op den duur sta je stil en groei je niet meer.

Dus: kies!

Want wat de consequenties van jouw keuze ook mogen zijn. Jij zult er door kunnen groeien!


Welke congruente keuze ga jij vandaag maken?

Spread the word
>