Suzanne Kouwenhoven

Hoe kun jij het beste werknemen?

De meeste mensen willen succesvol zijn en presteren in verschillende gebieden van het leven. Als jij bewust bezig bent met jouw persoonlijke ontwikkeling dan wil jij in zoveel mogelijk gebieden van het leven vooruitgang boeken. Op het gebied van relaties, sport, voeding, gezondheid en niet te vergeten op het werk.

De vraag is nu hoe je zo goed mogelijk kunt presteren op het werk en daar de beste versie van jezelf kunt zijn?

Inhoudsopgave

Wat typeert werkNEMEN?

In mijn blog “Wat is leiding geven?” schreef ik over de toenemende aandacht voor de rol van werkgevers en het leiding geven. Tijdens mijn onderzoek voor het schrijven over wat leiding geven is, ontdekte ik dat leiding geven met name over het geven gaat en je als leidinggevende het best kunt presteren wanneer je leiding kunt geven aan jezelf.

Het lijkt al common sense geworden dat een werkgever een proactieve rol dient aan te nemen. Leiding geven en werkgeven wordt als vanzelf geassocieerd met daadkracht, het goede voorbeeld geven en verantwoordelijkheid dragen.

Maar hoe zit het dan met de werknemers? Wat wordt er van jou in de rol van werknemer verwacht? Wordt werknemen ook in verband gebracht met daadkracht, pro-activiteit en eigen verantwoordelijkheid nemen? En waar kun je dan het best op focussen als werknemer zijnde?

Om deze vragen te beantwoorden is het van belang om eerst het werknemen te definiëren.

Werk nemen

Als we namelijk kijken naar wat werk nemen nu eigenlijk inhoudt, dan zegt het woord het al. Je neemt werk. Werk nemen is in mijn ogen dus

jouw rol als werknemer volledig omarmen en hiervoor verantwoordelijkheid NEMEN. Daadwerkelijk de rol van werknemer omarmen betekent in mijn ogen dat je niet alleen doet wat ervan jou verwacht wordt, maar ook doet wat je wilt doen als werknemer.

Werk nemen gaat met andere woorden over weten wat voor een werknemer jij wilt zijn en je hier ook naar gedragen.

Ook op het gebied van je werk kun je dus streven om bewust de beste versie van jezelf te zijn. Hieronder lees je waar jij op moet focussen om die beste versie van jezelf te zijn op het werk.

1. Persoonlijk leiderschap

Wanneer jij jouw prestaties op het werk wilt verbeteren en de beste versie van jezelf wilt zijn, is het van belang dat jij kunt leiding geven aan jezelf. Leidinggeven aan jezelf doe je door richting te geven aan jouw eigen leven. Leiding geven aan jezelf wordt ook wel persoonlijk leiderschap genoemd.

Het is de vaardigheid jezelf te leiden vanuit deze stabiele basis

Jij kunt jouw eigen koers bepalen omdat jij jouw eigen kennis en vaardigheden kent.

Iemand die voldoende persoonlijk leiderschap kwaliteiten bezit, laat het leven niet zomaar over aan tijd en toeval. Vanuit een stabiele basis kun je bewust het leven creëren dat je wilt en verbinden met anderen vanuit de beste versie van jezelf.

Het werk is natuurlijk maar een bepaald gebied in ons leven. Maar als jij over persoonlijk leiderschap beschikt dan maak jij plannen, streef jij bepaalde doelen na en weet jij dus ook waar jij naartoe wilt in jouw werkend leven. Dit draagt bij aan doelgericht gedrag op het werk. Hierdoor verbeteren jouw productiviteit en prestaties.

Persoonlijk leiderschap omvat nogal wat aspecten. Hieronder bespreek ik die twee aspecten waarvan ik denk dat die het meest relevant zijn op het gebied van werk. Zelfbewustzijn en werkethiek.

Zelfbewustzijn

Een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap is zelfbewustzijn.

Men zegt dat een mens over zelfbewustzijn beschikt, wanneer hij het gevoel voor eigen waarden heeft ontwikkeld en een gezonde mate van zelfvertrouwen heeft. Je kunt dus meer zelfbewust worden door nauw verbonden te zijn met jouw eigen waarden.

Waarden zijn de dingen die belangrijk voor jou zijn

Wanneer deze waarden van binnenuit iets in jou bewegen, noemen wij ze kernwaarden. Voorbeelden van kernwaarden zijn: vrijheid, gezelligheid, verbintenis, contributie, gezondheid, groei. Als je weet waardoor jij gedreven wordt in jouw werk dan heb je een drijfkracht om ergens naartoe te gaan en voor te werken. Dit draagt bij aan de prestaties die jij levert.

Bovendien heb jij in mijn ogen als werknemer de verantwoordelijkheid om jouw eigen kernwaarden te kennen. Door te weten waardoor jij wordt gedreven en waarvoor jij het werk doet, kun je nog meer betekenis aan het werk toevoegen. Dus wat zijn de dingen in het werk, naast het loon en een volle agenda, waarvoor je het doet?

Hiernaast mag jij als werknemer onderzoeken waar deze waarden elkaar kruisen of jouw waarden hetzelfde zijn als die van de organisatie waar je werkt. Dit is een gemene deler waar jij als werknemer de werkgever of organisatie vaak kunt ontmoeten, vooral als er zich uitdagende situaties voordoen.

Weet bovendien dat zelfbewustzijn een proces is dat zich voortdurend ontwikkelt. Je komt steeds meer te weten over jouw unieke talenten, behoeften, kracht, hogere doel, kernwaarden, overtuigingen en vaardigheden. Je kunt jezelf dus blijven verbeteren en met een sterk zelfbewustzijn deze aspecten implementeren op het gebied van jouw werk.

Hoe beter jij weet waar jouw talenten liggen, wat jouw doelen, vaardigheden en kernwaarden zijn, hoe beter jij deze kunt laten zien op het werk. Dit draagt bij om de beste versie van jezelf te zijn op het werk.

Werkethiek

Als je iets wilt in het leven dan zul je ervoor moeten werken. Denk aan die promotie die je wilt, en de opofferringen die daarbij horen. Sla dan dat avondje stappen over om te studeren.

Hiervoor is het nodig dat je toekomstgericht denkt en elke dag weer keuzes maakt die aansluiten bij het doel dat je op lange termijn hebt.

Dus het is van belang dat je leert omgaan met verleidingen en deze het hoofd biedt, zodat je niet alsmaar toegeeft en korte termijn beslissingen neemt. Door lange termijn beslissingen te nemen maak je dingen af, verbeter jij jouw prestaties en maak je keuzes waar je iets aan hebt in de toekomst.

Hierdoor neem je bijvoorbeeld iemand aan omdat hij waarde toevoegt op lange termijn en niet alleen maar omdat je nu een probleem hebt met de bezetting dat moet worden opgelost.

2. Eigenaarschap

​​​​Als werknemer ben je eigenaar van een bepaalde rol of functie.

Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daar de volledige verantwoordelijkheid voor nemen.

Als werknemer ontferm jij je over de functie die jij bekleedt. Eigenaarschap wordt voor een deel gevoed doordat we met mooie dingen bezig zijn die we zelf belangrijk vinden (waar we waarde aan hechten). Het wordt ook gevoed wanneer je nauw betrokken kunt zijn bij het proces en de resultaten van het werk dat je doet.

Aan jou dus de taak als werknemer om ondanks de taakverdeling- en differentiatie toch zoveel mogelijk betrokken te zijn bij het product of resultaat waar je aan werkt. Onderzoek bijvoorbeeld eens de mogelijkheden om een project aan het nemen waar jij van begin tot eind bij betrokken bent.

Eigenaarschap maakt gelukkig omdat je betrokken bent bij het proces en resultaat. Hierdoor verbeter jij weer jouw prestaties op het werk.

Verantwoordelijkheid voelen en nemen

Er is een verschil tussen verantwoordelijkheid voelen en verantwoordelijkheid nemen. Je kunt je voor bepaalde taken of

activiteiten op het werk verantwoordelijk voelen, maar er niet naar handelen. Er niks mee doen. Dan neem je geen verantwoordelijkheid. En dit is juist wel belangrijk als jij de beste versie van jezelf wilt worden op het werk.

Ik durf zelfs te stellen dat het nemen van de verantwoordelijkheid zover gaat dat je deze draagt voor zowel de successen als de fouten van de verantwoordlijkheden die bij jouw functie horen. Dit hoort niet alleen een thuis bij een leidinggevende.

Wanneer jij verantwoordelijkheid neemt voor zowel de successen als de fouten, kan jouw zelfvertrouwen groeien. En hierdoor word je ook een betere versie van jezelf op het werk.

3. Benut talent voor meer energie

Volgens Aristoteles ben jij jouw hoogste potentieel aan het bereiken als je ergens energie van krijgt. Je kent de voorbeelden wel van topsporters die doen waar zij goed in zijn en het lijkt zo weinig energie te kosten. Dit komt omdat zij hun talent benutten en dit levert dus juist energie op.

Dus als jij in je werk kunt doen waar jij goed in bent dan gaat het makkelijker, meer vanzelf. Je kunt jezelf ontplooien en dit kost ogenschijnlijk weinig moeite. Dit zorgt voor nog meer energie en inspiratie om door te gaan, dingen af te maken of juist te creëren.

Onderzoek dus of jij jouw talenten en kwaliteiten benut in het werk dat je doet. Want dit levert jou energie op en dat heeft een positieve invloed op verschillende aspecten van het werk. Bijvoorbeeld het contact met collega’s, productiviteit, workflow en het plezier dat je beleeft aan het werk. Hierdoor boek jij betere resultaten en verbeteren de prestaties op het werk.

Energie managen

Nu je weet jij dat het benutten van jouw talenten en kwaliteiten ervoor kan zorgen dat jij bijna vanzelf energie genereert. Energie is een bepaalde capaciteit. Er zijn verschillende vormen van energie die je kunt opladen en hernieuwen. Energie kun je dus managen.

Wij onderscheiden fysieke, mentale, emotionele en spirituele energie. Door op deze verschillende niveaus jouw energie te managen kunnen arbeidsprestaties aanzienlijk verbeteren.

Kijk daarom welke manier bij jou past om jouw capaciteit energie op te laden en hernieuwen. Is dat bijvoorbeeld vaker pauze nemen en een wandeling maken? Of juist yoga, meditatie, dat gesprek met een collega of de telefoon uit laten tijdens een vergadering? Of misschien wel een combinatie van deze dingen.

Waardoor ben jij de beste versie van jezelf op het werk?

Spread the word
>